سوالات آزمون استخدامی و کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد

آزمون های آزمایشی ارشد
آزمون های آزمایشی ارشد
پرداخت مطمئن آرین پال
logo-samandehi
خوش آمدید
پرداخت آنلاین

کنکور سراسری

 

سوالات کنکور سراسری سال 94 جدید

 

کارشناسی ارشد

 

سوالات و کلید کنکور کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 94

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 93

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 92

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 91

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 90

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 89

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 88

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 87

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 86

دانلود جزوات کنکور ارشد پارسه

دانلود نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 جدید

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 93

کلید سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد 93

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد  سال های دیگر

کنکور های آزمایشی

 

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد کامپیوتر جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد عمران جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مدیریت اجرایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد برق جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه صنایع جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه معماری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه علوم اقتصادی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی شیمی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه شیمی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه حسابداری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه روانشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه حقوق جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه زیست شناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه آمار و کاربردها جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه فیزیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه ریاضیات و کاربردها جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زبان و ادبیات فارسی  جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه تاریخ  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم اجتماعی  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد الهیات و معارف اسلامی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم تربیتی 1  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زبان انگلیسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم تربیتی 2 جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد ایرانشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مطالعات زنان جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد پژوهش علوم اجتماعی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد روان شناسی 2 جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم زمین جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد فوتونیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم کامپیوتر جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم جانوری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی نفت جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی پلیمر جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی معماری کشتی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی معدن جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی مواد جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد نانوفناوری - نانو مواد جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی هوافضا جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی فراوری و انتقال گاز جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی اب جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی دام و طیور جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و مهندسی صنایع غذایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه طراحی شهری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه  پرستاری جدید

 

سوالات کنکور آزمایشی ارشد بقیه رشته ها جدید

 

استخدامی

 

سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی

سوالات عمومی آزمون استخدامی ها

سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی جدید

سوالات آزمون استخدامی نفت

سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز

سوالات آزمون استخدامی بانک ها جدید

سوالات آزمون استخدامی شهرداری

سوالات آزمون استخدامی قوه قضائیه

سوالات آزمون استخدامی وکالت

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو جدید

سوالات آزمون استخدامی استانداری

سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی

سوالات آزمون استخدامی جهاد کشاورزی

سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها

سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش جدید

سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات

سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

سوالات آزمون استخدامی فرودگاه های کشور

سوالات آزمون استخدامی ثبت اسناد و املاک کشور

سوالات آزمون استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی

سوالات آزمون استخدامی وزارت راه و شهر سازی

سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

سوالات آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر

 

 

 

موضوعات
آمار کاربران

سوالات استخدامی شرکت نفت 96

سوالات استخدامی شرکت نفت 96

 

دانلود فایل سوالات

 

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کاردانی شامل :

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 عمومی کاردانی96  

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی برق الکترونیک96  

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی اداری 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی امور دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96–  تخصصی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک تاسیسات 96

 

دانلود فایل سوالات

 

 .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی شامل :

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی عمران96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

 

  .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی ارشد شامل :

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی عمران 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

بیشتر
نویسنده : bwin-help جمعه، 9 تير ماه، 1396

دانلود سوالات استخدامی نفت 96

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت 96

 

دانلود فایل سوالات

 

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کاردانی شامل :

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 عمومی کاردانی96  

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی برق الکترونیک96  

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی اداری 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی امور دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96–  تخصصی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی کاردانی نفت 96 –  تخصصی مکانیک تاسیسات 96

 

دانلود فایل سوالات

 

 .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی شامل :

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی عمران96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

 

  .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی ارشد شامل :

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی عمران 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی کارشناسی ارشد نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

 

 .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  دکتری شامل :

سوالات آزمون استخدامی دکتری نفت 96 عمومی کارشناسی 96

&

بیشتر
نویسنده : bwin-help جمعه، 9 تير ماه، 1396

دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت

دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت

آگهی استخدامی نفت سوالات آزمون استخدامی نفت آگهی استخدامی نفت سوالات آزمون استخدامی نفت

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات عمومی 1025 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - ادبیات فارسی 453سوال

سوالات آزمون استخدامی نفت - هوش و استعداد 80سوال

سوالات آزمون استخدامی نفت - مبانی کامپیوتر 201سوال

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان انگلیسی 291سوال

دانلود فایل عمومی

..........................................................................................................

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته مکانیک کلیه گرایش ها 1724 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال حرارت 312سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مکانیک سیالات 208سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ترمودینامیک 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - استاتیک و مقاومت مصالح 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ارتعاشات 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور 90سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - موازنه انرژی و مواد 231 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال جرم و عملیات واحد 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - شیمی عمومی و آلی و تجزیه 118 سوال بهمراه پاسخنامه

شامل دروس عمومی اضافی:

سوالات آزمون استخدامی نفت - ادبیات فارسی 300سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کامپیوتر 92سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان انگلیسی 75سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته مکانیک

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته شیمی کلیه گرایش ها 1724 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور 90سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال حرارت 312سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مکانیک سیالات 208سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ترمودینامیک 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - استاتیک و مقاومت مصالح 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ارتعاشات 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - موازنه انرژی و مواد 231 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال جرم و عملیات واحد 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - شیمی عمومی و آلی و تجزیه 118 سوال بهمراه پاسخنامه

شامل دروس عمومی اضافی:

سوالات آزمون استخدامی نفت - ادبیات فارسی 300سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کامپیوتر 92سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان انگلیسی 75سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته شیمی

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته حسابداری کلیه گرایش ها 258 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - حسابداری مالی 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حسابداری صنعتی 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حسابرسی 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ریاضی و آمار 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان تخصصی 38سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته حسابداری

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته برق کلیه گرایش ها 210 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - الکترونیک 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - الکترومغناطیس 30سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - تاسیسات الکتریکی 18 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ریاضیات 30 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مدار منطقی 32 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مدار های الکتریکی 35 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ماشین های الکتریکی 35سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کنترل خطی 10سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته برق

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته عمران کلیه گرایش ها 163 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - عمران 163 سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته عمران

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته حقوق کلیه گرایش ها 453 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق اساسی 38 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق تجارت 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق مدنی و تعهدات 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق بین المللی عمومی 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق بین المللی خصوصی 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - متون فقه 37 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - آیین دادرسی کیفری 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - آیین دادرسی مدنی 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق جزایی عمومی 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق جزایی اختصاصی 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق اداری 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان تخصصی 18 سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته حقوق

 

بیشتر
نویسنده : bwin-help دوشنبه، 1 خرداد ماه، 1396

سوالات استخدامی شرکت نفت 96

سوالات استخدامی شرکت نفت 96

آگهی استخدامی نفت سوالات آزمون استخدامی نفت آگهی استخدامی نفت سوالات آزمون استخدامی نفت

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات عمومی 1025 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - ادبیات فارسی 453سوال

سوالات آزمون استخدامی نفت - هوش و استعداد 80سوال

سوالات آزمون استخدامی نفت - مبانی کامپیوتر 201سوال

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان انگلیسی 291سوال

دانلود فایل عمومی

..........................................................................................................

دانلود سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته مکانیک کلیه گرایش ها 1724 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال حرارت 312سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مکانیک سیالات 208سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ترمودینامیک 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - استاتیک و مقاومت مصالح 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ارتعاشات 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور 90سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - موازنه انرژی و مواد 231 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال جرم و عملیات واحد 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - شیمی عمومی و آلی و تجزیه 118 سوال بهمراه پاسخنامه

شامل دروس عمومی اضافی:

سوالات آزمون استخدامی نفت - ادبیات فارسی 300سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کامپیوتر 92سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان انگلیسی 75سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته مکانیک

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته شیمی کلیه گرایش ها 1724 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - کنترل فرآیند ها و طراحی راکتور 90سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال حرارت 312سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مکانیک سیالات 208سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ترمودینامیک 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - استاتیک و مقاومت مصالح 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ارتعاشات 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - موازنه انرژی و مواد 231 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - انتقال جرم و عملیات واحد 129سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - شیمی عمومی و آلی و تجزیه 118 سوال بهمراه پاسخنامه

شامل دروس عمومی اضافی:

سوالات آزمون استخدامی نفت - ادبیات فارسی 300سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کامپیوتر 92سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان انگلیسی 75سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته شیمی

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته حسابداری کلیه گرایش ها 258 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - حسابداری مالی 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حسابداری صنعتی 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حسابرسی 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ریاضی و آمار 55سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان تخصصی 38سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته حسابداری

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته برق کلیه گرایش ها 210 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - الکترونیک 20سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - الکترومغناطیس 30سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - تاسیسات الکتریکی 18 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ریاضیات 30 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مدار منطقی 32 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - مدار های الکتریکی 35 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - ماشین های الکتریکی 35سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - کنترل خطی 10سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته برق

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته عمران کلیه گرایش ها 163 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - عمران 163 سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته عمران

..........................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت - سوالات رشته حقوق کلیه گرایش ها 453 سوال بهمراه پاسخنامه شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق اساسی 38 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق تجارت 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق مدنی و تعهدات 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق بین المللی عمومی 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق بین المللی خصوصی 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - متون فقه 37 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - آیین دادرسی کیفری 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - آیین دادرسی مدنی 40سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق جزایی عمومی 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق جزایی اختصاصی 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - حقوق اداری 40 سوال بهمراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی نفت - زبان تخصصی 18 سوال بهمراه پاسخنامه

دانلود فایل رشته حقوق

 

بیشتر
نویسنده : bwin-help دوشنبه، 1 خرداد ماه، 1396

دانلود سوالات کنکور های آزمایشی ارشد

سوالات کنکورهای آزمایشی ارشد 96

سوالات آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 96

 

سوالات آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک جدید

سوالات آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد کامپیوتر جدید

سوالات ازمون ازمایشی کارشناسی ارشد عمران جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مدیریت اجرایی جدید

سوالات ازمون آزمایشی کارشناسی ارشد برق جدید

سوالات ازمون ازمایشی ارشد مجموعه صنایع جدید

سوالات ازمون ازمایشی ارشد مجموعه معماری جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه علوم اقتصادی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مهندسی شیمی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه شیمی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه حسابداری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه روانشناسی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه حقوق جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت جدید

سوالات ازمون های آزمایشی ارشد مجموعه زیست شناسی جدید

سوالات ازمون های آزمایشی ارشد مجموعه آمار و کاربردها جدید

سوالات آزمون های ازمایشی ارشد مجموعه فیزیک جدید

سوالات آزمون های ازمایشی ارشد مجموعه ریاضیات و کاربردها جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زبان و ادبیات فارسی  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی جدید

سوالات آزمون های ازمایشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی جدید

سوالات ازمون های آزمایشی ارشد مجموعه تاریخ  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم اجتماعی  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد الهیات و معارف اسلامی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم تربیتی 1  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زبان انگلیسی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم تربیتی 2 جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد ایرانشناسی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مطالعات زنان جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد پژوهش علوم اجتماعی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد روان شناسی 2 جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم زمین جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد فوتونیک جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم کامپیوتر جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم جانوری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی نفت جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی پلیمر جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی معماری کشتی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی معدن جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مهندسی مواد جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد نانوفناوری - نانو مواد جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی هوافضا جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی فراوری و انتقال گاز جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی اب جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی دام و طیور جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و مهندسی صنایع غذایی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه طراحی شهری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه پرستاری جدید

 

بیشتر
نویسنده : bwin-help سه شنبه، 15 فروردين ماه، 1396