سوالات آزمون استخدامی و کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد

آزمون های آزمایشی ارشد
آزمون های آزمایشی ارشد
پرداخت مطمئن آرین پال
logo-samandehi
خوش آمدید
پرداخت آنلاین

کنکور سراسری

 

سوالات کنکور سراسری سال 94 جدید

 

کارشناسی ارشد

 

سوالات و کلید کنکور کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 94

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 93

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 92

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 91

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 90

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 89

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 88

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 87

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 86

دانلود جزوات کنکور ارشد پارسه

دانلود نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 جدید

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 93

کلید سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد 93

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد  سال های دیگر

کنکور های آزمایشی

 

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد کامپیوتر جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد عمران جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مدیریت اجرایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد برق جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه صنایع جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه معماری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه علوم اقتصادی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی شیمی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه شیمی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه حسابداری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه روانشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه حقوق جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه زیست شناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه آمار و کاربردها جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه فیزیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه ریاضیات و کاربردها جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زبان و ادبیات فارسی  جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه تاریخ  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم اجتماعی  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد الهیات و معارف اسلامی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم تربیتی 1  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زبان انگلیسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم تربیتی 2 جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد ایرانشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مطالعات زنان جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد پژوهش علوم اجتماعی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد روان شناسی 2 جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم زمین جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد فوتونیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم کامپیوتر جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم جانوری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی نفت جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی پلیمر جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی معماری کشتی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی معدن جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی مواد جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد نانوفناوری - نانو مواد جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی هوافضا جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی فراوری و انتقال گاز جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی اب جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی دام و طیور جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و مهندسی صنایع غذایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه طراحی شهری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه  پرستاری جدید

 

سوالات کنکور آزمایشی ارشد بقیه رشته ها جدید

 

استخدامی

 

سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی

سوالات عمومی آزمون استخدامی ها

سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی جدید

سوالات آزمون استخدامی نفت

سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز

سوالات آزمون استخدامی بانک ها جدید

سوالات آزمون استخدامی شهرداری

سوالات آزمون استخدامی قوه قضائیه

سوالات آزمون استخدامی وکالت

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو جدید

سوالات آزمون استخدامی استانداری

سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی

سوالات آزمون استخدامی جهاد کشاورزی

سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها

سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش جدید

سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات

سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

سوالات آزمون استخدامی فرودگاه های کشور

سوالات آزمون استخدامی ثبت اسناد و املاک کشور

سوالات آزمون استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی

سوالات آزمون استخدامی وزارت راه و شهر سازی

سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

سوالات آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر

 

 

 

موضوعات
آمار کاربران

سوالات استخدامی شرکت نفت 96

سوالات استخدامی شرکت نفت 96

 

دانلود فایل سوالات

 

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کاردانی شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 عمومی کاردانی96  

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی برق الکترونیک96  

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی اداری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی امور دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک تاسیسات 96

 

دانلود فایل سوالات

 

 .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی عمران96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

 

  .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی ارشد شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی عمران 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

بیشتر
نویسنده : bwin-help يكشنبه، 11 تير ماه، 1396

سوالات استخدامی نفت 96

سوالات استخدامی نفت 96

 

دانلود فایل سوالات

 

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کاردانی شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 عمومی کاردانی96  

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی برق الکترونیک96  

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی اداری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی امور دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مکانیک تاسیسات 96

 

دانلود فایل سوالات

 

 .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی عمران96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96  –  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

 

  .....................................................................................................................

سوالات آزمون استخدامی نفت -  کارشناسی ارشد شامل :

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 عمومی کارشناسی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی برق کنترل 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی برق الکترونیک 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی برق قدرت 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی حسابداری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی حقوق قضایی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جامدات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک خودرو 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ساخت و تولید 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین ابزار 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک قالبسازی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک جوشکاری 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک ماشین آلات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی مکانیک تاسیسات 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مدیریت بازرگانی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مدیریت دولتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مدیریت صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی عمران 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تولید صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی صنایع تکنولوژی صنعتی 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی گاز 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی پالایش 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96–  تخصصی مهندسی شیمی طراحی فرایند ها 96

سوالات آزمون استخدامی نفت 96 –  تخصصی مهندسی شیمی پتروشیمی 96

 

دانلود فایل سوالات

بیشتر
نویسنده : bwin-help شنبه، 10 تير ماه، 1396

سوالات استخدامی وزارت راه و شهر سازی

سوالات استخدامی وزارت راه و شهر سازی

 

 

سوالات عمومی :

زبان و ادبیات فارسی

دانلود رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی-ادبیات فارسی

الهیات و معارف اسلامی

دانلود جزوه الهیات و معارف اسلامی آزمون های استخدامی

یک فایل پی دی اف در 52 صفحه از نکات کلید مرتبط با الهیات و معارف اسلامی به صورت ساده و خلاصه که مختص آزمون های استخدامی گرداوری شده است، همانطور که گفته شد به طور متوسط بیش از 50% سوالات آزمون های استخدامی سازمان های دولتی را سوالات عمومی تشکیل می دهد، از این جهت مطالعه این فایل ها از اهمیت خاصی برخودار است، برای تسلط بر این بخش از سوالات عمومی توصیه می شود ابتدا این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس به سراغ تست زنی بروید

دانلود رایگان سوالات معارف اسلامی ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات احکام و معارف اسلامی آزمونهای استخدامی

دانش قانونی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم سیاسی و اجتماعی آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی آزمونهای استخدامی

 ICDL

دانلود رایگان نمونه سوالات ICDL آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات مهارت های هفتگانه آزمونهای استخدامی

 هوش و استعداد سنجی

دانلود رایگان سوالات هوش ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی

زبان انگلیسی

دانلود رایگان سوالات زبان انگلیسی آزمون جامع استخدامی

دانش کامپیوتر

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر

دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی

آمار

دانلود سوالات چهار گزینه ای آمار ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی

دانلود رایگان سوالات ریاضیات و آمار ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی :

یک فایل پی دی اف حاوی نزدیک به 1000 سوال از سوالات عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه

سوالات تخصصی :

دانلود سوالات تخصصی وزارت راه و شهر سازی 96

دانلود سوالات تخصصی راه و ساختمان 96

دانلود سوالات تخصصی برنامه ریزی شهری 96

 

دانلود فایل سوالات

بیشتر
نویسنده : bwin-help شنبه، 10 تير ماه، 1396

دانلود سوالات استخدامی وزارت راه و شهر سازی

دانلود سوالات استخدامی وزارت راه و شهر سازی

 

 

سوالات عمومی :

زبان و ادبیات فارسی

دانلود رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی-ادبیات فارسی

الهیات و معارف اسلامی

دانلود جزوه الهیات و معارف اسلامی آزمون های استخدامی

یک فایل پی دی اف در 52 صفحه از نکات کلید مرتبط با الهیات و معارف اسلامی به صورت ساده و خلاصه که مختص آزمون های استخدامی گرداوری شده است، همانطور که گفته شد به طور متوسط بیش از 50% سوالات آزمون های استخدامی سازمان های دولتی را سوالات عمومی تشکیل می دهد، از این جهت مطالعه این فایل ها از اهمیت خاصی برخودار است، برای تسلط بر این بخش از سوالات عمومی توصیه می شود ابتدا این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس به سراغ تست زنی بروید

دانلود رایگان سوالات معارف اسلامی ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات احکام و معارف اسلامی آزمونهای استخدامی

دانش قانونی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم سیاسی و اجتماعی آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی آزمونهای استخدامی

 ICDL

دانلود رایگان نمونه سوالات ICDL آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات مهارت های هفتگانه آزمونهای استخدامی

 هوش و استعداد سنجی

دانلود رایگان سوالات هوش ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی

زبان انگلیسی

دانلود رایگان سوالات زبان انگلیسی آزمون جامع استخدامی

دانش کامپیوتر

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر

دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی

آمار

دانلود سوالات چهار گزینه ای آمار ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی

دانلود رایگان سوالات ریاضیات و آمار ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی :

یک فایل پی دی اف حاوی نزدیک به 1000 سوال از سوالات عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه

سوالات تخصصی :

دانلود سوالات تخصصی وزارت راه و شهر سازی

دانلود سوالات تخصصی راه و ساختمان

دانلود سوالات تخصصی برنامه ریزی شهری

 

دانلود فایل سوالات

بیشتر
نویسنده : bwin-help شنبه، 10 تير ماه، 1396

ثبت نام استخدامی وزارت راه و شهر سازی 96

ثبت نام استخدامی وزارت راه و شهر سازی 96

 

دانلود سوالات استخدامی وزارت راه و شهر سازی

 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در مشهدگفت : پس از صدور مجوز استخدام ۳ هزار و ۷۰۲ نفر طبق آزمونهای استخدامی، ۲ هزار و ۶۳۸پذیرفته شده در این آزمون به زودی جذب این وزارتخانه در ادارات تابعه در سراسر کشور می‌شوند.

سیدعلائی افزود : هم اکنون ۷ هزار نیروی انسانی به صورت پیمانی و رسمی‌در ادارات کل راه و شهرسازی استانها مشغول فعالیت هستند .

وی گفت : وزارت راه و شهرسازی به دنبال اخذ مجوز برای جذب ۵ هزار نیروی جدید است.

همایش ملی دو روزه فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در مشهد امروز به کار خود پایان می‌دهد.

 

دانلود سوالات استخدامی وزارت راه و شهر سازی

بیشتر
نویسنده : bwin-help شنبه، 10 تير ماه، 1396