سوالات آزمون استخدامی و کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد

آزمون های آزمایشی ارشد
آزمون های آزمایشی ارشد
پرداخت مطمئن آرین پال
logo-samandehi
خوش آمدید
پرداخت آنلاین

کنکور سراسری

 

سوالات کنکور سراسری سال 94 جدید

 

کارشناسی ارشد

 

سوالات و کلید کنکور کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 94

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 93

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 92

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 91

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 90

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 89

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 88

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 87

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 86

دانلود جزوات کنکور ارشد پارسه

دانلود نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 94 جدید

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد 93

کلید سوالات کنکور ارشد دانشگاه آزاد 93

سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد  سال های دیگر

کنکور های آزمایشی

 

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد کامپیوتر جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد عمران جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مدیریت اجرایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد برق جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه صنایع جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه معماری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه علوم اقتصادی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی شیمی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه شیمی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه حسابداری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه روانشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه حقوق جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه زیست شناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه آمار و کاربردها جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه فیزیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه ریاضیات و کاربردها جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زبان و ادبیات فارسی  جدید

سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه تاریخ  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم اجتماعی  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد الهیات و معارف اسلامی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم تربیتی 1  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زبان انگلیسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم تربیتی 2 جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد ایرانشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مطالعات زنان جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد پژوهش علوم اجتماعی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد روان شناسی 2 جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم زمین جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد فوتونیک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد علوم کامپیوتر جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم جانوری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی نفت جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی پلیمر جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی معماری کشتی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی معدن جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی مواد جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد نانوفناوری - نانو مواد جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT  جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی هوافضا جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی فراوری و انتقال گاز جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی اب جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی دام و طیور جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و مهندسی صنایع غذایی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه طراحی شهری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری جدید

سوالات کنکور آزمایشی ارشد مجموعه  پرستاری جدید

 

سوالات کنکور آزمایشی ارشد بقیه رشته ها جدید

 

استخدامی

 

سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی

سوالات عمومی آزمون استخدامی ها

سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی جدید

سوالات آزمون استخدامی نفت

سوالات آزمون استخدامی شرکت گاز

سوالات آزمون استخدامی بانک ها جدید

سوالات آزمون استخدامی شهرداری

سوالات آزمون استخدامی قوه قضائیه

سوالات آزمون استخدامی وکالت

سوالات آزمون استخدامی وزارت نیرو جدید

سوالات آزمون استخدامی استانداری

سوالات آزمون استخدامی علوم پزشکی

سوالات آزمون استخدامی جهاد کشاورزی

سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

سوالات آزمون استخدامی نهاد کتابخانه ها

سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش جدید

سوالات آزمون استخدامی شرکت مخابرات

سوالات آزمون استخدامی سازمان امور مالیاتی

سوالات آزمون استخدامی فرودگاه های کشور

سوالات آزمون استخدامی ثبت اسناد و املاک کشور

سوالات آزمون استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی

سوالات آزمون استخدامی وزارت راه و شهر سازی

سوالات آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی

سوالات آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر

 

 

 

موضوعات
آمار کاربران

دانلود آزمون آزمایشی ارشد 96

دانلود آزمون آزمایشی ارشد 96

سوالات آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد 96

 

سوالات آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک جدید

سوالات آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد کامپیوتر جدید

سوالات ازمون ازمایشی کارشناسی ارشد عمران جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مدیریت اجرایی جدید

سوالات ازمون آزمایشی کارشناسی ارشد برق جدید

سوالات ازمون ازمایشی ارشد مجموعه صنایع جدید

سوالات ازمون ازمایشی ارشد مجموعه معماری جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه علوم اقتصادی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مهندسی شیمی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه شیمی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه حسابداری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه روانشناسی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه حقوق جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه مدیریت جدید

سوالات ازمون های آزمایشی ارشد مجموعه زیست شناسی جدید

سوالات ازمون های آزمایشی ارشد مجموعه آمار و کاربردها جدید

سوالات آزمون های ازمایشی ارشد مجموعه فیزیک جدید

سوالات آزمون های ازمایشی ارشد مجموعه ریاضیات و کاربردها جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زبان و ادبیات فارسی  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی جدید

سوالات آزمون های ازمایشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی جدید

سوالات ازمون های آزمایشی ارشد مجموعه تاریخ  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم اجتماعی  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد الهیات و معارف اسلامی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم تربیتی 1  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زبان انگلیسی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم تربیتی 2 جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد ایرانشناسی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مطالعات زنان جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد پژوهش علوم اجتماعی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد روان شناسی 2 جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم زمین جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد فوتونیک جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد علوم کامپیوتر جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم گیاهی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد زیست شناسی - علوم جانوری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی نفت جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی پلیمر جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی معماری کشتی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی معدن جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مهندسی مواد جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد نانوفناوری - نانو مواد جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT  جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی هوافضا جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی فراوری و انتقال گاز جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی اب جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی دام و طیور جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - علوم و مهندسی صنایع غذایی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه طراحی شهری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی جدید

سوالات آزمون آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری جدید

سوالات آزمون های آزمایشی ارشد مجموعه پرستاری جدید

 

بیشتر
نویسنده : bwin-help چهارشنبه، 22 شهريور ماه، 1396

سوالات آزمون استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی

دانلود نمونه سوالات و سوالات آزمون استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی

 

 

دانلود سوالات آزمون استخدامی راه آهن

 

 کلیه پکیج سوالات شامل :

سوالات سنجش مهارت ها

مهارتهای شخصی
مهارتهای ارتباطی
تفکر راهبردی
مهارتهای ادراک
مهارتهای هماهنگی و برنامه‌ریزی
مهارتهای تصمیم‌گیری

سوالات تخصصی

دانلود جزوه کامل تخصصی استخدام مشاغل ریلی راه آهن

لوکوموتیوران

شامل جزوات : مبانی رياضي، مباني فيزيك، مباني مكانيك، مباني برق و الكترونيك

متصدی ترافیک

شامل جزوات : رياضي وآمار، مباني مكانيك، مباني برق و الكترونيك ومبانی مديريت

سوزنبان

شامل جزوات : مباني رياضي، مباني فيزيك، مباني كامپيوتر ،مباني برق و الكترونيك

 

سوالات عمومی

زبان و ادبیات فارسی

دانلود رایگان سوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمونهای استخدامی-ادبیات فارسی

الهیات و معارف اسلامی

دانلود جزوه الهیات و معارف اسلامی آزمون های استخدامی

یک فایل پی دی اف در 52 صفحه از نکات کلید مرتبط با الهیات و معارف اسلامی به صورت ساده و خلاصه که مختص آزمون های استخدامی گرداوری شده است، همانطور که گفته شد به طور متوسط بیش از 50% سوالات آزمون های استخدامی سازمان های دولتی را سوالات عمومی تشکیل می دهد، از این جهت مطالعه این فایل ها از اهمیت خاصی برخودار است، برای تسلط بر این بخش از سوالات عمومی توصیه می شود ابتدا این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس به سراغ تست زنی بروید

دانلود رایگان سوالات معارف اسلامی ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات احکام و معارف اسلامی آزمونهای استخدامی

دانش قانونی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی

دانلود رایگان نمونه سوالات علوم سیاسی و اجتماعی آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی آزمونهای استخدامی

 ICDL

دانلود رایگان نمونه سوالات ICDL آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات مهارت های هفتگانه آزمونهای استخدامی

 هوش و استعداد سنجی

دانلود رایگان سوالات هوش ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون های استخدامی

زبان انگلیسی

دانلود رایگان سوالات زبان انگلیسی آزمون جامع استخدامی

دانش کامپیوتر

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر

دانلود رایگان سوالات چهارگزینه ای دانش کامپیوتر ویژه آزمونهای استخدامی

آمار

دانلود سوالات چهار گزینه ای آمار ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات ریاضی و آمار آزمون استخدامی

دانلود رایگان سوالات ریاضیات و آمار ویژه آزمونهای استخدامی

دانلود رایگان سوالات عمومی آزمون استخدامی :

یک فایل پی دی اف حاوی نزدیک به 1000 سوال از سوالات عمومی آزمون های استخدامی به همراه پاسخنامه

 

دانلود سوالات آزمون استخدامی راه آهن

 

بیشتر
نویسنده : bwin-help چهارشنبه، 18 مرداد ماه، 1396

دانلود رایگان سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک پارسه 96

 دانلود رایگان سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک پارسه 96

    دانلود رایگان سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک مدرسان شریف 96

 دانلود رایگان سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک ماهان 96

دانلود رایگان سوالات کنکور آزمایشی کارشناسی ارشد مکانیک سنجش تسلط 96

دفترچه سؤالات و حل تشریحی آزمون های آزمایشی مهندسی مکانیک پارسه 94
 

 

 

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون آزمایشی ارشد مکانیک

 

 


محتوای فایل دانلود


دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 50 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 50 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد سوم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد سوم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 25 درصد چهارم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 25 درصد چهارم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 50 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 50 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 100 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 100 درصد اول مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه سؤالات آزمون آزمایشی 100 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه 96

دفترچه حل تشریحی آزمون آزمایشی 100 درصد دوم مهندسی مکانیک پارسه 96
 

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه آزمون آزمایشی ارشد مکانیک

بیشتر
نویسنده : bwin-help جمعه، 16 تير ماه، 1396

سوالات آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان

سوالات آزمون مسئول فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی

 

مجموعه سوالات مسئولین فنی تولیدکنندگان شامل : (برخی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

 

 • سوالات آزمون مسئول فنی تولیدکنندگان فروردین ماه ۱۳۹۶ (۱۰۰سوال)
   

 • سوالات آزمون ناظرین فنی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی دوره های قبل (۱۰۰سوال)
   

 • نمونه سوالات آزمون مسئولین فنی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی کلیه درس ها

 • سوالات آیین نامه و دستور العمل مبارزه با قاچاق

 • سوالات الزامات توزیع و عرضه محصول

 • سوالات الزامات اساسی

 • سوالات ISO13485

 • سوالات GMP

 • سوالات آشنایی با استانداردها و مفاهیم

 • سوالات آشنایی با مدیریت ریسک

 • سوالات ضوابط وسایل پزشکی در آمریکا

 • سوالات آشنایی با استانداردهای استریلیزاسیون

 • سوالات برچسب گذاری

 • سوالات فرآیند اخذ پروانه تولید

 • سوالات شناسنامه و رتبه بندی

 • سوالات ضوابط خدمات پس از فروش و دستور العمل محاسبه تعرفه

 • سوالات فراخوانی و هشدارها

 • سوالات نگهداری و انبارش

 • سوالات فرآیند واردات

 • سوالات آشنایی با الزامات CE در وسایل پزشکی و طبقه بندی آنها

 • سوالات آشنایی با ایمنی الکتریکی عمومی

 • سوالات اتاق تمیز Clean Room و زیست سازگاری

 • سوالات اصول طبقه بندی وسایل آزمایشگاهی تشخیص پزشکی IVD

 

 

دانلود سوالات آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان

بیشتر
نویسنده : bwin-help چهارشنبه، 14 تير ماه، 1396

جزوه کامل مسئولین فنی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

دانلود جزوه کامل مسئولین فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی

 

دانلود جزوه مسئولین فنی تولیدکنندگان

 

 

همچنین برای دریافت سوالات آزمون مسئول فنی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی به لینک زیر بروید

 

دانلود سوالات آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان

 

 

مجموعه سوالات مسئولین فنی تولیدکنندگان شامل : (برخی سوالات دارای پاسخنامه میباشد)

 

 

 • سوالات آزمون مسئول فنی تولیدکنندگان فروردین ماه ۱۳۹۶ (۱۰۰سوال)
   

 • سوالات آزمون ناظرین فنی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی دوره های قبل (۱۰۰سوال)
   

 • نمونه سوالات آزمون مسئولین فنی تولید کنندگان تجهیزات پزشکی کلیه درس ها

 • سوالات آیین نامه و دستور العمل مبارزه با قاچاق

 • سوالات الزامات توزیع و عرضه محصول

 • سوالات الزامات اساسی

 • سوالات ISO13485

 • سوالات GMP

 • سوالات آشنایی با استانداردها و مفاهیم

 • سوالات آشنایی با مدیریت ریسک

 • سوالات ضوابط وسایل پزشکی در آمریکا

 • سوالات آشنایی با استانداردهای استریلیزاسیون

 • سوالات برچسب گذاری

 • سوالات فرآیند اخذ پروانه تولید

 • سوالات شناسنامه و رتبه بندی

 • سوالات ضوابط خدمات پس از فروش و دستور العمل محاسبه تعرفه

 • سوالات فراخوانی و هشدارها

 • سوالات نگهداری و انبارش

 • سوالات فرآیند واردات

 • سوالات آشنایی با الزامات CE در وسایل پزشکی و طبقه بندی آنها

 • سوالات آشنایی با ایمنی الکتریکی عمومی

 • سوالات اتاق تمیز Clean Room و زیست سازگاری

 • سوالات اصول طبقه بندی وسایل آزمایشگاهی تشخیص پزشکی IVD

 

 

دانلود سوالات آزمون مسئولین فنی تولیدکنندگان

بیشتر
نویسنده : bwin-help چهارشنبه، 14 تير ماه، 1396